Gospodarka odpadami

Azbest

Usuwanie azbestu

Azbest jest to w堯knisty surowiec mineralny wyst瘼uj帷y powszechnie w naturze i wykorzystywany w przesz這軼i na szerok skal do produkcji materia堯w budowlanych (m.in.: p造t i rur azbestowo-cementowych, izolacji termicznych, uszczelnie).

 

W堯kna azbestu wdychane wraz z powietrzem do p逝c mog powodowa chorob zwan azbestoz. Py azbestowy nie tylko zanieczyszcza p逝ca ale i mechanicznie je uszkadza. Ostre w堯kna dra積i 郵uz闚k, co powoduje zw堯knienie tkanki p逝cnej i po鈔ednio proces nowotworowy. Azbest jest gro幡y dla zdrowia, gdy uwalnia si z uszkodzonych materia堯w budowlanych, unosi si w powietrzu i istnieje ryzyko wdychania jego w堯kien. W堯kienka azbestu s bardzo ma貫, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku.

 

W zwi您ku z zagro瞠niem jakie azbest stwarza dla zdrowia ludzi, powinien on by wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczeg鏊nego nadzoru oraz odpowiednich 鈔odk闚 ostro積o軼i. Termin zako鎍zenia usuwania azbestu na terytorium Polski okre郵ono na rok 2032.

 

 

Najcz窷ciej spotykane wyroby zawieraj帷e w堯kna azbestowe to p造ty faliste azbestowo-cementowe tzw. Eternit. Poni瞠j zdj璚ia pokry dachowych zawieraj帷ych azbest.

 

 

P造ty faliste i g御iory nieprasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,

 

P造ty p豉skie prasowane tzw. szablony lub p造ty „karo" (PN-66/B-14040),

 

W豉軼iciele nieruchomo軼i na kt鏎ych znajduj si wyroby zawieraj帷e azbest zobowi您ani s do dokonania corocznej inwentaryzacji tych wyrob闚 wed逝g formularza „Informacja o wyrobach zawieraj帷ych azbest”.
Powy窺z informacj osoby fizyczne przedk豉daj Burmistrzowi/ W鎩towi, natomiast przedsi瑿iorcy – Marsza趾owi Wojew鏚ztwa. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia, a do zaprzestania u篡tkowania wyrobu i jego usuni璚ia.

 

Ponadto w豉軼iciel nieruchomo軼i na kt鏎ej znajduj si wyroby zawieraj帷e azbest jest zobowi您any do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrob闚 w formie „Oceny stanu i mo磧iwo軼i bezpiecznego u篡tkowania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest”.
Ocen t sporz康za si w celu kwalifikacji wyrob闚 azbestowych do dalszego u篡tkowania lub usuni璚ia oraz okre郵enia stopnia pilno軼i podj璚ia dzia豉 naprawczych.
Wype軟iony formularz oceny pozostaje u w豉軼iciela nieruchomo軼i, a w przypadku obiekt闚 dla kt鏎ych prowadzona jest ksi捫ka obiektu budowlanego, ocen do陰cza si do tej ksi捫ki. W przypadku wykonania prac polegaj帷ych na zabezpieczeniu wyrob闚 zawieraj帷ych azbest poprzez zabudow lub na這瞠nie pow這ki, nale篡 ponownie sporz康zi Ocen stanu tych wyrob闚 w terminie 30 dni od przeprowadzenia zabezpieczenia.

 

Je瞠li wyroby zawieraj帷e azbest s uszkodzone i w ramach oceny ich stanu zosta造 zakwalifikowane do kategorii I, nale篡 je usun望 b康 zabezpieczy.

Usuwanie b康 zabezpieczanie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest mog wykonywa jedynie firmy posiadaj帷e odpowiednie uprawnienia i do鈍iadczenie w pracy z azbestem - lista firm uprawnionych do pracy z azbestem.

Wszelkie prace zwi您ane z usuwaniem azbestu musz by prowadzone w spos鏏 zabezpieczaj帷y otoczenie przed pyleniem.

 

Zdemontowane wyroby zawieraj帷e azbest s odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powt鏎ne u篡cie. Sk豉dowanie odpad闚 niebezpiecznych zawieraj帷ych azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego sk豉dowiskach.

 

Obowi您ki w豉軼icieli i zarz康c闚 nieruchomo軼i, obiektu, urz康zenia budowlanego, instalacji przemys這wej lub innego miejsca zawieraj帷ego azbest oraz spos鏏 post瘼owania z wyrobami zawieraj帷ymi azbest okre郵aj przepisy prawne, w szczeg鏊no軼i:
• rozporz康zenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob闚 i warunk闚 bezpiecznego u篡tkowania i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz.1089);
• rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urz康ze, w kt鏎ych by造 lub s wykorzystywane wyroby zawieraj帷e azbest (Dz. U z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
• rozporz康zenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa寮ziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob闚 zawieraj帷ych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u篡tkowania takich wyrob闚 (Dz. U. Nr 216, poz.1824).
 
 Wi璚ej informacji o azbe軼ie znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki
 oraz na stronie
www.bazaazbestowa.gov.pl