O ZGPD-7

Struktura organizacyjna

 

Komunalny Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego "ZGPD-7" zosta powo豉造 przez gminy powiatu dzier穎niowskiego w 2003 roku zgodnie z art. 64 ustawy o samorz康zie gminnym dla  zbudowania zintegrowanego, wsp鏊nego systemu zagospodarowania odpad闚 komunalnych od ponad stutysi璚znej populacji mieszka鎍闚 powiatu dzier穎niowskiego. Do Zwi您ku Gmin nale膨 obecnie Gminy: Miejska Dzier穎ni闚, BielawaDzier穎ni闚, Pieszyce Niemcza i Pi豉wa G鏎na. Organem stanowi帷ym i kontrolnym Zwi您ku jest Zgromadzenie. W sk豉d Zgromadzenia wchodz burmistrzowie i w鎩towie gmin uczestnicz帷ych w zwi您ku oraz dodatkowi delegaci w liczbie wskazanej w statucie, wybrani przez rady gmin cz這nkowskich. Zgromadzenie zbiera si raz na kwarta w celu ustalenia g堯wnych kierunk闚 dzia豉nia ZGPD 7.
Zgromadzenie Zwi您ku wybiera Przewodnicz帷ego Zgromadzenia i Zarz康 Zwi您ku.


 

Przewodnicz帷y Zgromadzenia Zwi您ku

- Pan Burmistrz Jaros豉w W璕這wski

Zast瘼ca Przewodnicz帷ego Zgromadzenia 

- Pan Krzysztof Nawrot 

 

Zgromadzenie Zwi您ku wybiera Prezesa i Cz這nk闚 Zarz康u Zwi您ku.

Zarz康 Zwi您ku Gmin ZGPD 7

Prezes Zarz康u - Pawe Puszka
Zast瘼ca Prezesa Zarz康u - Marek Chmielewski
Cz這nek Zarz康u - Zbigniew Ze
Cz這nek Zarz康u - Aleksander Si鏚mak
Cz這nek Zarz康u - Krzysztof Galiak
Cz這nek Zarz康u - Mi這sz Wrzesi雟ki
Cz這nek Zarz康u - Krzysztof Chudyk

 

 

Wewn皻rznym organem kontroli Zwi您ku jest Komisja Rewizyjna, w kt鏎ej sk豉d wchodz: 

Pan Dariusz Kucharski

Pan Karol S這dziak

Pani Wioletta Wr鏏el

 

Delegaci Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD-7

Gmina Miejska Dzier穎ni闚:
Pan Burmistrz Dariusz Kucharski
Pan Zbigniew Ze
Pan Krzysztof Nawrot

 

Gmina Bielawa:
Pan Burmistrz Andrzej Hordyj
Pan Wiceburmistrz Aleksander Si鏚mak
Pani Wioletta Wr鏏el


Gmina Dzier穎ni闚:
Pan W鎩t Marek Chmielewski
Pan Karol S這dziak 

 

Gmina Pieszyce:
Pani Burmistrz Dorota Konieczna-Enozel
Pani Patrycja Klepacka


Gmina Niemcza:
Pan Burmistrz Jaros豉w W璕這wski
Pan Mi這sz Wrzesi雟ki

 

Gmina Pi豉wa G鏎na:
Pan Burmistrz Krzysztof Chudyk
Pan Marcin Chrobak