Gospodarka odpadami

PSZOK

.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpad闚 Komunalnych - PSZOK

 


dla mieszka鎍闚 Miasta Dzier穎niowa

Podmiot prowadz帷y:
Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 33 18

Lokalizacja:
ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzier穎ni闚,

Godziny funkcjonowania: 
poniedzia貫k - pi徠ek, w godz.11:00 -19:00,   soboty w godz. 8:00 do 16:00.

 


dla mieszka鎍闚 Gminy Dzier穎ni闚

Lokalizacja:
ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzier穎ni闚,

Podmiot prowadz帷y:
Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 33 18

ul. Ceglana 2, 58-260 Bielawa
Podmiot prowadz帷y:
Zak豉d Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Dzier穎niowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 49 31

Godziny funkcjonowania: 
poniedzia貫k - pi徠ek, w godz.11:00 -19:00,   soboty w godz. 8:00 do 16:00.

 

dla mieszka鎍闚 Miasta i Gminy Niemcza

Podmiot prowadz帷y:
Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50

Lokalizacja:
ul. Wroc豉wska 3a-3b, 58-230 Niemcza,

Godziny funkcjonowania
poniedzia趾i i 鈔ody w godz.11:00 -19:00 i soboty w godz. 8:00 do 16:00.

 

dla mieszka鎍闚 Miasta Bielawa

Podmiot prowadz帷y:
Zak豉d Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Dzier穎niowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 49 31

Lokalizacja:
ul. Ceglana 2, 58-260 Bielawa,

Godziny funkcjonowania
poniedzia貫k - pi徠ek, w godz.11:00 -19:00,    soboty w godz. 8:00 do 16:00.

 

dla mieszka鎍闚 Miasta i Gminy Pieszyce

Podmiot prowadz帷y:
Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50

Lokalizacja:
ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce,

Godziny funkcjonowania
poniedzia貫k - pi徠ek, w godz.11:00 -19:00,    soboty w godz. 8:00 do 16:00.

 

dla mieszka鎍闚 Miasta Pi豉wa G鏎na

Podmiot prowadz帷y:
Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50

Lokalizacja:
ul. M造narska (ko這 stawu), 58-240 Pi豉wa G鏎na,

Godziny funkcjonowania
poniedzia趾i i 鈔ody w godz.11:00 -19:00 i soboty w godz. 8:00 do 16:00.


 

Odpady problemowe
Pewnych odpad闚 nie wolno wyrzuca do pojemnika na odpady zmieszane, zaliczamy do nich: przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zu篡ty sprz皻 RTV i AGD ( w tym 鈍ietl闚ki), gruz oraz odpady zielone. Poni瞠j znajduj si informacj, jak z nimi post瘼owa:
 
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny – nale篡 przekazywa do PSZOK lub sklepu RTV-AGD, gdy kupujemy nowe urz康zenie tego samego rodzaju lub umieszcza w pojemnikach przeznaczonych do zbi鏎ki zu篡tego sprz皻u elektrycznego,
 
Bioodpady (odpadki kuchenne i z gospodarstwa domowego pochodzenia ro郵innego) – zaleca si kompostowa w przydomowych kompostownikach lub nale篡 przekazywa do PSZOK,

 
Przeterminowane leki  - nale篡 przekazywa do PSZOK lub do pojemnik闚 ustawionych w aptekach,

Ig造 i strzykawki z iniekcji wykonywanych w gospodarstwie domowym -  nale篡 przekazywa do PSZOK,
 
Odpady niebezpieczne, chemikalia z gospodarstw domowych (w tym: resztki farb, lakier闚, klej闚, 篡wic, 鈔odk闚 do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, pozosta這軼i po domowych 鈔odkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 鈔odki ochrony ro郵in, opakowania po chemikaliach) - nale篡 przekazywa do PSZOK,
 
Zu篡te akumulatory - nale篡 przekazywa podmiotom zbieraj帷ym zu篡te akumulatory (np. sklepy gdy kupujemy nowy akumulator) lub do PSZOK,
Zu篡te baterie – nale篡 umieszcza w pojemnikach do zbierania zu篡tych baterii, kt鏎e znajduj si w szko豉ch i urz璠ach lub do PSZOK,
 
Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - nale篡 przekazywa do PSZOK, w ilo軼i nie przekraczaj帷ej 300 kg/nieruchomo嗆/tydzie,
 
Zu篡te opony, z wy陰czeniem opon pojazd闚 ci篹arowych i rolniczych - nale篡 przekazywa do PSZOK, w ilo軼i nie przekraczaj帷ej jednorazowo 5 sztuk,

Odpady tekstyli闚 i odzie篡 - nale篡 przekazywa do PSZOK lub umieszcza w pojemnikach na zu篡t odzie,
 
Odpady budowlane i rozbi鏎kowe - nale篡 przekazywa do PSZOK, w ilo軼i nie przekraczaj帷ej 300 kg/nieruchomo嗆/tydzie. Mo積a tak瞠 zam闚i odp豉tnie pojemnik na odpady budowlane w firmie komunalnej.
 
 

Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny (ZSEE) - to urz康zenia zasilane pr康em lub bateriami, z kt鏎ych ju nie korzystamy, kt鏎ych chcemy si pozby lub zast徙i nowymi.

Tak oznaczonego sprz皻u elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuca do pojemnik闚 na odpady zmieszane. Mo積a go odda w sklepie w czasie zakupu nowego sprz皻u tego samego rodzaju.

Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny mo積a bezp豉tnie przekazywa do PSZOK.

ZGPD-7 prowadzi r闚nie cykliczne akcje zbi鏎ki zu篡tego sprz皻u elektrycznego i elektronicznego przez wyspecjalizowan firm. Terminy zbi鏎ek zu篡tego sprz皻u elektrycznego i elektronicznego >>>

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) gmina zobowi您ana jest do udost瘼nienia na stronie internetowej gminy oraz w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y adres闚 punkt闚 zbierania odpad闚 folii, sznurka oraz opon powstaj帷ych w gospodarstwach rolnych lub zak豉d闚 przetwarzania takich odpad闚, je瞠li na obszarze gminy s po這穎ne gospodarstwa rolne.

Rolnik b璠帷y wytw鏎c odpad闚 ma obowi您ek na w豉sny koszt zagospodarowa te odpady, np. przez zlecenie tych czynno軼i podmiotowi posiadaj帷emu odpowiednie zezwolenie.

Poni瞠j zamieszczono wykaz podmiot闚 zbieraj帷ych odpady folii, sznurka oraz opon powstaj帷ych w gospodarstwach rolnych.

L.p. Nazwa podmiotu Adres Rodzaj przyjmowanych odpad闚
1 Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta

ul. Sienkiewicza 27

56-120 Brzeg Dolny

tel. 71 352 89 70
folia odpadowa, sznurek
2 Eko Spektrum Wojciech Jarczak

ul. Wsp鏊na 1

45-837 Opole

tel. 606 967 774
folia odpadowa
3 INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

tel. 77 402 49 61
zu篡te opony, folia odpadowa
4 Remondis Opole Zak豉d Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpad闚

Al. Przyja幡i 9,

45-573 Opole

tel. 77 453 62 62
folia odpadowa, sznurek
5 Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us逝gowe Komart Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-193 Knur闚

tel. 32 235 11 83 w. 1, 2
folia odpadowa, sznurek, zu篡te opony
6 Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.

ul. Frysztacka145

43-400 Cieszyn

tel. 33 858 00 75
folia odpadowa, sznurek, zu篡te opony
7 FOLTRANS Piotr W這darczyk

ul. Kolejowa 36

64-020 Czempin

tel. 692 335 828
folia odpadowa, sznurek, zu篡te opony
8

Jopek recykling

Dawid Jopek

Fabian闚,

ul. Przemys這wa 12,

63-330 Dobrzyca

tel. 667 429 619

724569 561
folia odpadowa, sznurek, zu篡te opony
9

Zak豉d Wt鏎nego Obrotu Zu篡tym Ogumieniem

Wojciech M康rzycki

ul. Rogo幡icka 34

58-150 Gocza趾闚

tel. 74 855 95 85
zu篡te opony

Powy窺zy wykaz ma charakter pogl康owy i nie obejmuje wszystkich firm zbieraj帷ych tego typu odpady.