O ZGPD-7

Deklaracja dost瘼no軼i

Koordynator do spraw dost瘼no軼i

Koordynator do spraw dost瘼no軼i:
Pan Tomasz Wi璚kowski

Zadania koordynatora:
1. Wsparcie os鏏 ze szczeg鏊nymi potrzebami w dost瘼ie do us逝g;
2. Przygotowanie i koordynacja wdro瞠nia planu dzia豉nia na rzecz poprawy zapewniania dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami okre郵onymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami;
3. Monitorowanie dzia豉lno軼i w zakresie zapewniania dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami.

Kontakt:
Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD-7

ul. 安idnicka 38
58-200 Dzier穎ni闚

tel. 693-337-954
e-mail: 
 
iod2@synergiaconsulting.pl

Deklaracja dost瘼no軼i

Wst瘼 deklaracji

Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego „ZGPD-7” w Dzier穎niowie zobowi您uje si zapewni dost瘼no嗆 strony internetowej zgodnie z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost瘼no軼i cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot闚 publicznych. O鈍iadczenie w sprawie dost瘼no軼i ma zastosowanie do strony internetowej Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego http://www.zgpd7.pl/.

Dane teleadresowe jednostki

Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego "ZGPD-7"
ul. 安idnicka 38
58 - 200 Dzier穎ni闚
II pi皻ro, pok鎩 203, 204

NIP: 882-19-22-957
REGON: 891449715

tel. 74 831 50 02
fax 74 831 50 30
e-mail:
biuro@zgpd7.pl

Godziny pracy: poniedzia貫k - pi徠ek, od 07:30 do 15:30

Status pod wzgl璠em zgodno軼i 

Data publikacji strony internetowej: 10.07.2003
Data ostatniej du瞠j aktualizacji: 23.09.2020

Strona internetowa jest cz窷ciowo zgodna z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost瘼no軼i cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot闚 publicznych z powodu niezgodno軼i lub wy陰cze wymienionych poni瞠j:

Tre軼i niedost瘼ne
• Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy staraj si ograniczy do minimum korzystanie z takich plik闚 i osadza teksty bezpo鈔ednio w serwisie. Odr瑿n kwesti jest poprawne formatowanie plik闚 tak, by by造 one dost瘼ne (np. powinny posiada struktur znacznik闚, czyli tagowanie).
• Serwis zawiera dokumenty PDF, kt鏎e powsta造 na podstawie 幢e przygotowanych dokument闚 word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub s skanami dokument闚. W miar mo磧iwo軼i b璠ziemy to poprawia, oraz dok豉da stara by nowe dokumenty przygotowywane by造 poprawnie.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF u篡tkownicy mog rozpozna narz璠ziem OCR.
• Cz窷 z opublikowanych zdj耩 nie posiada opisu alternatywnego, maj one charakter promocyjny i nie s wykorzystywane do realizacji bie膨cych zada.
• Filmy nie posiadaj napis闚 dla os鏏 nies造sz帷ych.
Wy陰czenia
• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plik闚 PDF nie s dost瘼ne cyfrowo w ca這軼i.

Data sporz康zenia deklaracji

O鈍iadczenie sporz康zono dnia 23.09.2020 r.
Deklaracj sporz康zono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika jednostki: Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego „ZGPD-7” w Dzier穎niowie.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problem闚 z dost瘼no軼i strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dost瘼no軼i: Pawe Puszka
Telefon: 74 831 50 02
e-mail:
biuro@zgpd7.pl
T sam drog mo積a sk豉da wnioski o udost瘼nienie informacji niedost瘼nej oraz sk豉da skargi na brak zapewnienia dost瘼no軼i.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, 瞠 zgodnie z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost瘼no軼i cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot闚 publicznych ka盥y ma prawo do wyst徙ienia z 膨daniem zapewnienia dost瘼no軼i cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego ich elementu, ewentualnie zapewnienia dost瘼u alternatywnego, na warunkach okre郵onych w ustawie (na przyk豉d odczytanie niedost瘼nego cyfrowo dokumentu, opisania zawarto軼i filmu bez audiodeskrypcji, itp.). 秧danie powinno zawiera dane osoby zg豉szaj帷ej 膨danie, wskazanie, o kt鏎 stron internetow lub aplikacj mobiln chodzi oraz spos鏏 kontaktu. Je瞠li osoba 膨daj帷a zg豉sza potrzeb otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna tak瞠 okre郵i form tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizowa 膨danie niezw這cznie i nie p騧niej, ni w ci庵u 7 dni. Je瞠li dotrzymanie tego terminu nie jest mo磧iwe, podmiot publiczny niezw這cznie informuje o tym, kiedy realizacja 膨dania b璠zie mo磧iwa, przy czym termin ten nie mo瞠 by d逝窺zy ni 2 miesi帷e. Je瞠li zapewnienie dost瘼no軼i nie jest mo磧iwe, podmiot publiczny mo瞠 zaproponowa alternatywny spos鏏 dost瘼u do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odm闚i realizacji 膨dania zapewnienia dost瘼no軼i lub alternatywnego dost瘼u do informacji, mo積a z這篡 skarg na takie dzia豉nie.
Skarg mo積a z這篡 z zastosowaniem przepis闚 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks post瘼owania administracyjnego. Po wyczerpaniu wszystkich mo磧iwo軼i skarg mo積a przes豉 tak瞠 do Rzecznika Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl.

Dost瘼no嗆 architektoniczna

Siedziba Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego „ZGPD-7” jest zlokalizowana przy ul. 安idnickiej 38 w budynku Starostwa Powiatowego w Dzier穎niowie. W budynku znajduje si podjazd dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz toaleta przystosowana do potrzeb os鏏 niepe軟osprawnych. Zamontowano elektrycznie przesuwane drzwi w celu u豉twienia dost瘼u do budynku, szczeg鏊nie osobom poruszaj帷ym si na w霩kach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Istnieje mo磧iwo嗆 zej軼ia urz璠nika z wy窺zej kondygnacji budynku w celu przyj璚ia interesanta na parterze budynku. W budynku nie ma oznacze w alfabecie brajla. Schody w budynku s oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla os鏏 z uszkodzonym wzrokiem. Do budynku mo積a wej嗆 z psem asystuj帷ym i psem przewodnikiem. Na parkingu przed budynkiem znajduj si wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezp豉tne miejsca parkingowe dla os鏏 niepe軟osprawnych.